Adressenlijst Uitvaartvereniging “Gorredijk – Tijnje – Terwispel”

 


 

Voorzitter:

Dhr. H. Veenstra                        Alde Dyk              76      8407 AG            Terwispel           tel. 0513-571561


Secretaris:

Mevr. I. de Vries-Roelinga           de Rival                   8     8401 WR            Gorredijk            tel. 0513-463077


Peningmeester:

Dhr. H Geerligs   Stationsweg          77       8401 DM       Gorredijk tel. 0513- 462107


Administratie:

Mevr. G. Geerligs-Holthuis          Stationsweg             77          8401 DM              Gorredijk              tel. 0513-462107

 

 

 

Bij overlijden is de uitvaartverzorger bereikbaar onder

telefoonnummer: 06-30389594