Adressenlijst 


Dagelijks bestuur  

Voorzitter:

Dhr. H. Veenstra                      Alde Dyk 76      8407 AG           Terwispel         tel. 0513-571561


Secretaris:

Mevr. I. de Vries-Roelinga      de Rival 8     8401 WR           Gorredijk         tel. 0513-463077


Peningmeester:

Dhr. H Geerligs Stationsweg 77      8401 DM   Gorredijk   tel. 0513- 462107

Administratie:

Mevr. G.Geerligs-Holthuis Stationsweg 77 8401 DM   Gorredijk  tel. 0513-462107


Stichting grafonderhoud

Voor informatie betreffende de Stichting grafonderhoud kunt u contact opnemen met 

Dhr. A de Jong  Smidte 66 8407 ET    Terwispel     


 

 

Bij overlijden is de uitvaartverzorger bereikbaar onder

telefoonnummer: 06-30389594