DE  LAATSTE EER  

GORREDIJK - TERWISPEL - TIJNJE


 

De algemene Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Gorredijk - Tijnje – Terwispel is een vereniging die sinds 1909 de belangen van haar leden behartigt en zorg draagt voor de verzorging van zowel crematies als begrafenissen.

 

Ook voor niet-leden worden door onze vereniging uitvaarten verzorgd, hiervoor wordt een toeslag in rekening gebracht.

 

Bij een overlijden kunnen onze leden een beroep doen op de vereniging. Nabestaanden wordt op deze wijze veel zorgen uit handen genomen, juist op een moment dat ondersteuning het meest nodig is.

 

                                             

 

Natuurlijk is de betrokkenheid van de plaatselijke vereniging veel groter dan die van een gewestelijke of landelijke instelling. Daarnaast staat de jarenlange ervaring en kennis op dit gebied er borg voor dat aan elk detail aandacht wordt besteed.

 

Onze vereniging werkt op het gebied van de uitvaartverzorging samen met bevoegde en deskundige uitvaartverzorgers.

Tijdens het eerste persoonlijke contact kunt u al afspraken maken met betrekking tot de voorbereiding van de uitvaart. Men kan de uitvaart of crematie volledig naar eigen wens laten uitvoeren.

 

Voor een goede dienstverlening is het van wezenlijk belang dat adreswijzigingen en wijzigingen in de gezinssamenstelling, zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan de administratie.

 

Wanneer u geen gebruik wilt maken van de dienstverlening van de vereniging, kan het recht op uitkering vervallen, indien niet met het bestuur wordt overlegd.