Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd bij een van de bestuursleden terecht.

 

Voorzitter;          Secretaris;       Penningmeester;           Website;

J Jager               H Dijkstra        M v/d Werf                    H Dijkstra

0516-462159       0516-462074    0516-461818                 0516-462074

 

Penningmeester Cluster             Email Penningmeester:

P v/d Wal                                  melispietsje@hetnet.nl

0516-461474

 

 

 

                            KvK Inschrijfnummer: 40000782