DE LAATSTE EER    -     JUBBEGA - HOORNSTERZWAAG

 

Wij willen ons graag voorstellen als bestuur van begrafenisvereniging "De Laatste Eer" in Jubbega. Het is een springlevende begrafenisvereniging met ongeveer 1200 leden. Het bestuur bestaat uit:

 

Janneke Jager               voorzitter

Helena Dijkstra             secretaris/website

Melis v/d Werf               penningmeester

Piet v/d Wal                  penningmeester samenwerkingsverband

 

 

Onze begrafenisvereniging "De Laatste Eer" zorgt voor zowel begrafenissen als crematies voor haar leden. Het werkgebied van de vereniging is voornamelijk de gemeente Heerenveen en de gemeente Opsterland.

 

Evenals vroeger staat het woord solidariteit hoog in het vaandel. Was dit vroeger vooral gebaseerd op burenhulp, tegenwoordig richt het zich meer op de verzorging van de uitvaart en een deel financiële hulp.

 

De financiële hulp krijgt gestalte in de vorm van een ledenkorting bij overlijden. De hoogte van de korting is mede afhankelijk van het aantal betalende (jeugd) leden van de vereniging. Ook hierin komt dus een stuk solidariteit tot uitdrukking. Overigens: uit een recent opgemaakt actuarieel rapport blijkt dat onze vereniging  “De Laatste Eer” in een goede gezonde financiële positie verkeert.

 

 

Om de verzorging van de uitvaart in deze moderne veeleisende maatschappij op een hoog peil te kunnen houden, is gekozen voor samenwerking met een professionele uitvaartverzorger. Deze regelt de complete begrafenis of crematie en heeft de algemene leiding van de uitvaart. Vanzelfsprekend gebeurt dit in nauw overleg met en volgens de wensen van de nabestaanden (en overledene). ”De Laatste Eer” hanteert hierbij het uitgangspunt dat ieder, voor zover wettelijk mogelijk, vrij moet zijn om de uitvaart naar eigen inzicht in te richten.

 

We staan niet op onszelf. We vormen een samenwerkingsverband met de verenigingen in Gorredijk Terwispel Tijnje en Lippenhuizen. Gezamelijk gebruiken wij de aula in Gorredijk. Deze aula wordt tevens gebruikt door Hemrik, Langezwaag en uitvaartvereniging Yarden.

"De Laatste Eer” is aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland. Op voorstel van deze organisatie zijn in 1999 de statuten van de vereniging aangepast. Met de nieuwe statuten en de hiervoor genoemde maatregelen ziet “De Laatste Eer” Jubbega-Hoornsterzwaag haar toekomst met vertrouwen tegemoet.

Wij hopen dat u een goede beslissing kunt nemen met het zoeken naar een waardig afscheid. Mocht u nog vragen hebben of nadere informatie wensen, dan kunt u altijd contact opnemen met onze vereniging of met de uitvaartverzorger.

 

Met vriendelijke groet,

 

Janneke Jager